Konferencja „Sprawni dzięki technice”

Już 25-27 maja odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sprawni dzięki technice” organizowana przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej, Studencki Klub SKOK oraz Laboratorium Tyfloinformatyczne Politechniki Wrocławskiej ze współpracą Samodzielnej Sekcji ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością.

Tematem konferencji będą wszelkie projekty oraz inicjatywy naukowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Zapraszamy studentów oraz doktorantów z całej Polski – zarówno tych pełno- jak i niepełnosprawnych. Nasze wydarzenie to niepowtarzalna okazja nie tylko do wygłoszenia swojej (często pierwszej) prelekcji oraz wydania monografii, ale także integracji całego środowiska akademickiego oraz poznania problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne  w ich codziennym życiu.

Na czas trwania konferencji, oprócz panelów, przewidziano m.in.:
– zwiedzanie Laboratorium Tyfloinformatycznego,
– wyjście na Odra River Cup

Korzystając z okazji, iż znajdujemy się we Wrocławiu, Stolicy Kultury Europejskiej z 2016 roku oraz European Best Destination 2018, zaplanowano również zwiedzanie atrakcji miasta.

Koszty uczestnictwa:
uczestnik czynny/bierny – 356 zł
uczestnik z Wrocławia – 100 zł

Bilety na wydarzenie można zakupywać na stronie internetowej: Bilety
Do zakupienia biletu nie jest konieczna rejestracja.

Harmonogram

Harmonogram wystąpień

Nocleg ze śniadaniem: Kamienica Pod Aniołami

Wyżywienie: Bar Remont

Miejsce prelekcji: CWINT

Instrukcja przygotowania monografii – wersja docx

Instrukcja przygotowania monografii – wersja pdf

Koordynatorzy:

Anna Zgrzebnicka: anna.zgrzebnicka@pwr.edu.pl
Szymon Połczyński: szymon.polczynski@pwr.edu.pl